Suomen Katalysaattorikierrätyksen toiminta

Suomen Katalysaattorikierrätys tuo katalysaattoreiden ja akkujen kierrättämisen tälle vuosituhannelle!
Olemme tehneet kierrätyksestä vaivatonta ja nopeaa.
Toimitamme asiakkaalle keräyslaatikot, joihin kierrätettävät katalysaattorit kerätään ja kun laatikot ovat täynnä, asiakas ilmoittaa meille - me hoidamme loput! Tilaamme noutokuljetuksen mistä tahansa Suomen kolkasta pääpaikallemme Jyväskylän Korpilahdelle.

Kun katalysaattorit saapuvat meille, ne arvioidaan. Käytössämme on itse luomamme katalysaattorikirjasto, jossa on jo lähes 3000 katalysaattoria. Jos katalysaattoria ei kirjastostamme vielä löydy, niin kohta löytyy! Uudesta katalysaattorista otetaan kuvat ja se mitataan ulkomitoiltaan, minkä jälkeen katalysaattori avataan ja tyhjennetään sekä mitataan sisältä löytyvä monoliitti. Monoliitista mitataan jalometallipitoisuudet, jonka perusteella hinta määrittyy. Hinta kirjataan katalysaattorin mittojen ja koodien ohella ohjelmamme tietokantaan. Koska ohjelmamme seuraa jatkuvasti jalometallien hintoja maailman pörssissä, ovat hintamme aina ajan tasalla.
Kun kaikki erässä tulleet katalysaattorit on hinnoiteltu, maksamme niiden arvon asiakkaan tilille.

Akkujen saavuttua meille ne punnitaan. Maksu suoritetaan saman tien asiakkaan tilille ja kuitti lähetetään sähköpostilla. Tarvittaessa asiakas saa meiltä myös raportin vuoden aikana kanssamme tekemistään kaupoista.

 

Mitä keräämme?

Katalysaattori muuttaa kemiallisella reaktiolla pakokaasun vaaralliset ja haitalliset ainesosat vaarattomiksi. Tämän kemiallisen reaktion mahdollistaa katalyyttisesti aktiivisella jalometalliseoksella päällystetty keraaminen kenno. Seos sisältää rodiumia, palladiumia ja platinaa. Me puramme katalysaattorin ja murskaamme kennon, josta sitten erotellaan jalometallit.

Rodiumia, joka on yksi maankuoren harvinaisimmista metalleista, käytetään katalysaattoreissa tuhoamaan typen oksideja. Suurimmat rodiumin tuottajat ovat Etelä-Afrikka, Venäjä ja Kanada, joista Etelä-Afrikka tuottaa suurimman osan eli yli 80%. Vuodessa koko maailmassa tuotetaan yhteensä 20 tonnia rodiumia. Siitä katalysaattoreihin käytetään 80%.

 

Palladium on alkuaine ja muistuttaa platinaa. Se on pehmeä, hopeanvärinen ja myrkytön metalli. Palladiumilla on useita käyttökohteita, joista yksi tärkeimmistä on autojen katalysaattorit. Yli puolet palladiumin tuotannosta menee katalysaattoreiden raaka-aineeksi. Suurimmat palladiumin tuottajamaat ovat Venäjä ja Etelä-Afrikka. Yhdessä nämä maat tuottavat yli 60% maailman palladiumtarjonnasta.

 

Platina on hopeanharmaa jalometalli. Sitä esiintyy luonnossa puhtaana sekä malmeissa että saostuneena muihin metalleihin. Yli 90% platinan tuotannosta on keskittynyt Etelä-Afrikkaan, Venäjälle ja Zimbabween. Näistä Etelä-Afrikka on suurin tuottaja. Katalysaattorissa platina toimii hapettumisreaktion katalyyttinä.

Katalysaattrikierratys-6

Katalysaattoreissa on monenlaisia kennoja.

Ympäristövaikutukset

Ihmiskunta tekee suunnattomasti työtä erotellakseen jalometalleja maa-aineksesta. Kaivetaan kilometrejä syviä tunneleita, räjäytellään vuoria, siirretään ja käsitellään miljoonia tonneja maata. Jalometallit, joita katalysaattoreista keräämme, esiintyvät hyvin pieninä pitoisuuksina maaperässä ja näin ollen ovat hyvin hankalia louhia. Kaivokset rasittavat luontoa ja ympäristöä.

Jalometallien erotteluun maa-aineksesta käytetään happoja ja muita myrkkyllisiä aineita ja jalostus kuluttaa myös paljon energiaa, uusiutumattomia luonnonvaroja ja vettä. Kaivokset aiheuttavat muutoksia maaperään, vesistöihin ja ilman laatuun pölyämisen muodossa.

Jalometallien kierrätys niiden pääasiallisen käytön jälkeen keventää merkittävästi ympäristölle aiheutuvaa taakkaa, jonka niiden louhinta aiheuttaa. Kierrätys takaa myös uuden todella tärkeän materiaalilähteen metallien jatkuvasti kasvavaan kysyntään.

tom-mussak-99823
mariusz-prusaczyk-185177
jon-flobrant-32821