akkkukerays_logo

Suomen Katalysaattorikierrätys osakkaaksi Suomen Akkukeräykseen

24.9.2021 tehdyssä osakekaupassa Suomen Akkukeräys Oy:n osakekanta siirtyi kolmelle uudelle omistajalle, joista yksi on Suomen Katalysaattorikierrätys Oy.

Suomen Akkukeräyksen Raumalla sijaitsevalla jalostamolla on Pohjoismaiden ainoa lyijyakkujen murskauslaitteisto, jonka avulla akkujen kierrätysasteeksi saadaan lähes 100 %. Murskausprosessissa akku erotellaan eri raaka-aineiksi, mikä tarkoittaa sitä, että raaka-aineet saadaan puhtaampina kierrätykseen. ”Omistuksen myötä pystymme tarjoamaan myös Suomen Katalysaattorikierrätyksen asiakkaille entistä tehokkaamman ja ekologisemman akkujen kierrätyksen kotimaassa”, sanoo David Hyytinen.